Katheer

Katheer, also known as "Glorious Golden Katheer", is the capital city of Qadira, and serves as the seat of power for the Satrap Xerbystes II.

Katheer

Strange Aeons YogoZuno